GEM PROSES

Vana Tamir ve Bakımı

Proseslerinizde kullanmış olduğunuz ve zamanla görevini yerine getiremez hale gelmiş vanalarınızın tamir ve bakımını yapıyor, test edilmiş halde tarafınıza teslim ediyoruz.

Küresel Vana
Tamir ve Bakımı

Vanayı öncelikle basınçlı su ile temizlendikten sonra tek tek tüm parçalarına ayırıyoruz. En önemli kısım olan mil ve küre, gerekirse talaşlı imalat ile yeniden yapıyoruz.

Bıçaklı Vana
Tamir ve Bakımı

Bıçaklı vanalar genelde katı partiküllerin olduğu proseslerde yoğun olarak kullanılır ve deformasyon probleminin en çok yaşandığı vanalardır.

Aktüatör
Tamir ve Bakımı

Pnömatik aktüatörlerde kullanılan hava içindeki katı partiküller ve zaman içinde suya dönüşen nem, aktüatörün zamanla arızalanmasına neden olur. Hareketli parçalar ve oringler aşınır, dişli parçalar kırılabilir, yaylar zarar görebilir.

Çekvalf
Tamir ve Bakımı

Endüstriyel proseslerde kullanılan çekvalfler zaman içerisinde gerek aşınmadan gerekse tıkanmadan dolayı görevini yapamaz hale gelirler.

Emniyet Vanası
Tamir ve Bakımı

Emniyet vanaları gerek basıncı belli bir değerde tutmak, gerekse belli yüksek basınç noktasında açılarak sistemi emniyet altında tutmak için kullanılır.

Globe Vana
Tamir ve Bakımı

Vanayı öncelikle basınçlı su ile temizlendikten sonra tek tek tüm parçalarına ayırıyoruz.